July 6, 2010

Dimanakah Rasulullah Di makam kan???!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah Nabi berpulang, Fatimah puterinya minta kepada Abu
Bakr tanah peninggalan Nabi di Fadak dan di Khaibar diberikan
kepadanya. Tetapi Abu Bakr menjawab dengan kata-kata ayahnya:
"Kami para nabi tidak mewariskan.10 Apa yang kami tinggalkan
buat sedekah." Kemudian kata Abu Bakr kepada Fatimah:
 
"Kalau ayahmu dulu memang sudah menghibahkan harta  ini
kepadamu, maka usulmu itu saya terima, dan saya laksanakan apa
yang dimintanya itu." Tetapi Fatimah menjawab bahwa tentang
itu ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya hanya Umm Aiman
yang mengatakan kepadanya bahwa yang demikian itulah yang
dimaksudkan. Dalam hal ini Abu Bakr menekankan supaya Fadak
dan Khaibar tetap dikembalikan ke baitulmal untuk  kaum
Muslimin.

Demikianlah, Muhammad pergi melepaskan dunia ini dengan tiada
meninggalkan sesuatu kekayaan dunia yang fana kepada siapa
pun. Ia pergi melepaskan dunia ini seprti ketika ia datang.
Sebagai peninggalan ia telah memberikan agama yang lurus ini
kepada umat manusia. Ia telah merintis jalan kebudayaan Islam
yang maha besar, yang telah menaungi dunia sebelumnya, dan
akan menaungi dunia kemudian. Ia telah menanamkan ajaran
Tauhid, menempatkan ajaran Tuhan yang tinggi di atas dan
ajaran orang-orang kafir yang rendah di bawah. Kehidupan
paganisma dalam segala bentuk dan penampilannya telah dikikis
habis. Manusia sekarang diajaknya melakukan perbuatan yang
baik dan takwa, bukan perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian
ia meninggalkan Kitabullah buat manusia, sebagai rahmat dan
petunjuk. Ia meninggalkan teladan yang tinggi, contoh nan
indah. Contoh terakhir diberikannya kepada umat manusia,
ketika dalam sakit, ia berkata kepada orang banyak:
 
"Wahai manusia! Barangsiapa punggungnya pernah kucambuk, ini
punggungku, balaslah! Barangsiapa kehormatannya pernah kucela,
ini kehormatanku, balaslah! Dan barangsiapa hartanya pernah
kuambil,  ini  hartaku, ambillah! Jangan ada yang takut
permusuhan, itu bukan bawaanku."

No comments:

Blog Ini kepunyaan pemilik nama Hazwanie Zulkurnain .DOnt copy cat k !